Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 26, 2012

But I never knew you


Willie Bobo and the Bo Gents - How to say goodbye (1971)

Έναν απίστευτα σπουδαίο κομμάτι. Αλλά με τίποτε εν εξανάφκαλε την γεναίκα.

You say you're leaving
Your love for me has died
I built my world around you
How can I say goodbye?

What did I say what did I do is it my fault
I have to lose you
I stayed with you when times were bad
I kissed your tears when you were sad
I thought I knew you
But I never knew you

And now you say
you say that you're sorry
that you have made me cry
But I will always love you
until the day I die

Δεν υπάρχουν σχόλια: