Κυριακή, Σεπτεμβρίου 01, 2013

Ντελόρηαν

Έναν κομμάτι που έκαμαν ο Αμολόητος (φωνή) με τον Ice (παραγωγή) πρόσφατα, έχωσα τζαι γω τα scratch που μπαίννουν μετά το πρώτον κουπλέ.
Στο μεταξύ το δεύτερο κουπλέ του Αμολόητου δαπάνω πιστεύκω εν που τα καλλύττερα που άκουσα ως τωρά που κυπραίο.

Τζαι το κομμάτι που εχρησιμοποίησα για το scratch: