Σάββατο, Μαρτίου 16, 2013

Το μυαλό σου ξεβουλώνει


Σιωπηλός Αφηγητής & Μαζούτ - Το μυαλό σου ξεβουλώνει (2013) - παραγωγή Fifth Element

"εξεπετσίσαν μας τζαι σιωνώνουν μας τζ'αλάτι, αρκάτη, δουλεύκεις τζαι ταϊζεις το παλάτι, του κάθε ππεζεβέγκι εκατάντησες χαλάκι, ξύπνα κάμε κάτι τζ'εν μας θωρώ καλά"