Σάββατο, Μαρτίου 03, 2012

Slippin Into Darkness


War - Slippin Into Darkness (1971)

I was slippin' into darkness
When they took my friend away
I was slippin' into darkness
When they took, when they took my friend away
You know he loved to drink whiskey
Oh oh oh oh
While laughing at the moon.
Slippin' into darkness
Takes my mind beyond the trees
I was slippin' into darkness, yeah
Takes my mind beyond the trees
Well, i talked to my brothers
Oh oh oh oh
Who never said their names.
Slippn' into darkness, yeah
All my troubles though i choose
I was slippin' into darkness, yeah
All my troubles though i choose
I got a wife and a baby, yeah, yeah
Oh oh oh oh
Now my love has gained its fame.
Slippin' into darkness, yeah
When i heard my mother say
I was slippin' into darkness, yeah
When i heard my mother say
You've been slippin' into darkness
Oh oh oh oh
Pretty soon, you're gonna pay.
Yeah, yeah.

Για να σας πω την αλήθκεια εν πολλοκαταλάβω καμπόσους που τους στίχους, φαίνουνται μου ασυνάρτητοι. Το feeling φκαίννει όμως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: